نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار IT


 

نگاشته شده در تاریخ:1392/10/4 تعداد مشاهده: 3600


نمونه سوالات امتحانی دروس مهندسی نرم افزار گرایش های IT

 

1-     دلایل استفاده از مدل فر آیند یکپارچه RUP در تولید نرم افزارهای ERP را بیان کنید.
2-     سه مورد از مدل های افزایشی در تولید نرم افزار نام برده و دلایل اقبال از این مدل ها را بیان نمایید.
3-     نمودار فعالیت با خطوط شنا را برای انتخاب واحد با بازیگران، استاد دانشجو و مدیر گروه و رییس دانشکده، بنا بر تحلیل شخصی خودتان رسم نمایید.
4-     نمودار DFD به همراه CDF را برای یک سازمان دلخواه، رسم نمایید.
5-     نمودار استقرار کیفیت QFD و بخش های آن را توضیح دهید.
6-     نکات افزونه در معماری شی گرا نسبت به معماری، ساخت یافته کدام اند؟
7-     معماری لایه ای را تعریف کرده و معماری استاندارد 3 لایه را نام برده و مختصرا توضیح دهید.
8-     مراحل نگاشت تبدیل معماری به DFD را با مثال ذکر کنید.
9-     وظایف و اهداف گروه SQA را نام ببرید.
10- کاربرد استاندارد ISO 9001 و سه مورد از موارد آن را نام برده و توضیح دهسد.
11- راهبرد حلزونی آزمون نرم افزار را ترسیم نموده و دو مورد را توضیح دهید.
12- راهبرد آزمون نرم افزارهای سنتی و شی گرا را مقایسه کنید.
13- موازد آزمون اعتبار سنجی و آزمون های آن با ذکر محل برگزاری را نام ببرید.
14- تفاوت آزمون امنیت با ایمنی کدام است؟
15- آرمون استقرار را توضیح دهید.
16- آزمون رگرسیون چیست و دلیل استفاده از آن را ذکر نمایید.
17- فرآیند اشکال زدایی را رسم کرده و 3 مورد از آن را توضیح دهید.
18- فرمول دسترس پذیری نوشته و موارد آن را توضیح دهید.
19- موارد آزمون یک واحد UINT را رسم کرده و توضیح دهید.
20- آزمون انسجام در حوزه OOP را تشریح کنید.

 سوالات انتهای فصول کتاب نیز مورد بررسی قرار گیرند.

با آرزوی افزایش دانش و نمره به صورت همزمان... :D
نویسنده : مقداد آینه بند

تمامی حقوق این سایت متعلق به مقداد آینه بند می باشد.
طراحی توسط شرکت فن آوران جهان نما